Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Koncert mladých sólistů - Večer s barokem


Koncert mladých sólistů - Večer s barokem
Kruh přátel hudby Mělník Vás srdečně zve na

VEČER S BAROKEM

který se uskuteční 19. listopadu
v Evangelickém kostele Mělník v 19.00

Program koncertu:
J. Clarke – Trumpet tune and air
A. Vivaldi – Gloria - I. Gloria in excelsis deo
B. Marcello – Sonáta pro pozoun a orchestr F dur
J. S. Bach – Preludium a fuga C dur, arr. Robin Laub
J. S. Bach – Wohl mir daβ ich Jesum habe - Chorál z kantáty BWV 147
J. S. Bach – Suita h moll pro flétnu, smyčce a basso continuo - výběr ze suity
A. Vivaldi – Koncert C dur pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo
G. F. Händel – Amen - závěrečná část z oratoria Mesiáš

Večerem budou provázet Komorní orchestr mladých umělců
a smíšený pěvecký sbor Gaudium Pragense, které budou řídit
dirigenti Robin Laub a Daniel Joneš

a jako sólisté vystoupí

Vojtěch Procházka (pozoun), Ladislav Oborník (příčná flétna) a
Regína Krchňáková (zobcová flétna)


Koncert podpořili:
SUN OF ART, O. P. S., MĚSTO MĚLNÍK, NADACE ŽIVOT UMĚLCE, CUTSTAR, S. R. O.

Vstupné: 120 Kč / členové KPH 80 Kč / Děti, studenti, ZTP 80 Kč


Komorní orchestr mladých umělců (KOMU) je umělecké těleso složené ze studentů Konzervatoře v Teplicích a Státní konzervatoře Praha a založen byl 15. prosince 2014 na Adventním koncertě v Mělníce, kde tento orchestr účinkoval. Jeho repertoár zasahuje od období baroka až po hudbu moderní a filmovou. Jeho šéfdirigentem je Daniel Joneš, který má s řízením komorních těles mnoho zkušeností a je velkým přínosem pro umělecký rozvoj tělesa.

Ladislav Oborník – Čerstvý absolvent Konzervatoře v Teplicích v oboru flétna, kterou studoval u prof. Mgr. Martina Kůdy. Má za sebou řadu sólových vystoupení s klavírem na školních koncertech a také s orchestrem, jmenovitě s Festivalovým orchestrem města Bíliny a Severočeskou filharmonií Teplice, se kterou měl absolventský koncert. Do těchto těles (a do jiných) je také pravidelně zván k umělecké výpomoci


Vojtěch Procházka V roce 2004 začal hrát na trubku v ZUŠ Louny u Jaromíra Laksi, který ho dále od roku 2008 učil na tenorový pozoun. O rok později se zúčastnil soutěže vyhlášenou MŠMT kde získal 2. místo v sólovém hraní na tenorový pozoun a v témže roce se také zúčastnil mezinárodní soutěže Žestě Brno, kde také získal druhé místo. V roce 2009 nastoupil na Konzervatoř v Teplicích k prof. Miroslavu Polákovi, u kterého studoval 2 roky a dále pak pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři u prof. Josefa Šimka. Od roku 2014 se specializuje na basový trombon. Je častým hostem v České studentské filharmonii, Českém národním symfonickém orchestru a Českém komorním orchestru.

Regína Krchňáková – Absolventka příčné flétny Konzervatoře v Teplicích u prof. Mgr. Martina Zubera a studentka 6. ročníku v oboru zobcová flétna u prof. MgA. Ilony Veselovské. Často sólově vystupuje na školních i mimoškolních akcích. Již jako posluchačka Základní umělecké školy excelovala na soutěžích ZUŠ a v roce 2015 byla jedna ze studentů vybraných do mezinárodního orchestru v Miláně. Momentálně vyučuje hru na příčnou flétnu na Základní umělecké škole v Chomutově.


Z dalších koncertů Kruhu přátel hudby Mělník:

6. 12. 2015 - Adventní koncert - Evangelický kostel Libiš

Žesťový kvintet ,,BRASS FIVE”

G. F. Händel, B. M. Černohorský, W. A. Mozart, B. Smetana, A. Michna z Otradovic a další

Sólo soprán: Olga Krumpholzová


13. 12. 2015 - Adventní koncert - MKD Mělník

Komorní orchestr Dvořákova kraje, dirigent Václav Mazáček

H. Purcell, A. Vivaldi, E. Grieg, J. S. Bach a další

Sólisté: Miroslav Kejmar, Viktor Mazáček, Chikako Tomita, Ivo Horňák

Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: