Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Koncerty 2016


Koncerty 2016
Česká komorní hudba 19. a 20. století

V roce 2016 jsme koncerty provedli ve Vraném (kostel), Kralupech nad Vltavou (muzeum), Libiš (evangelický kostel)

Cyklus koncertů české komorní hudby období romantismu a moderny.  Dílem Smetany, Dvořáka a Fibicha získala česká hudba svou národní tvář. Z tohoto období jsme do cyklu koncertů zařadili kvartet Befřicha Smetany – „Z mého života“ a kvartet Zdeňka Fibicha. – „Smyčcový kvartet – G dur“. Na tvůrčí odkaz skladatelů českého romantismu  navázali skladatelé české moderny. Jako zástupce české moderny jsme vybrali dílo Leoše Janáčka -  „Po zarostlém chodníčku“ a „Listy důvěrné“.

Uvedením těchto děl chceme posluchačům ukázat vývoj české hudby a skladatelské principy jednotlivých skladatelů. Bedřich Smetana užíval skladatelské principy klasické, inspirované Beethovenem, Zdeněk Fibich, ač byl vrstevníkem Leoše Janáčka, byl čistým romantikem, který se inspiroval v německém romantismu. Leoš Janáček je považován za zakladatele moravské skladatelské školy. Tak jako se Bedřich smetana inspiroval českou lidovou tvorbou, Leoš Janáček se inspiroval moravským folklórem, dal základ české moderně. Koncerty provede České filharmonické kvarteto, které je zárukou vysoké umělecké kvality.


Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: