Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Muzikoterapie

Muzikoterapeut - Jana Laubová, Bc.
Profil na stránkách Muzikoterapeutické asociace ČR

MuzikoterapieMuzikoterapie

Kvalifikace: Bc. - popularizace hudební kultury - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Doplňující - 3 semestry Muzikoterapie - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Středoškolské odborné - Střední zdravotnická škola - zdravotní laborant

Působnost místní: Středočeský kraj

Cílová skupina: děti s mentálním postižením, se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, s poruchami komunikace a soustředění, děti předškolního a školního věku

Jazyk: čeština

Email: laubova.j@seznam.cz

Telefon: 722 955 540

  • Místní působnost: Středočeský kraj
  • Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
  • Typ členství v CZMTA: Neprofesní člen
  • Věkové zaměření: Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

 V muzikoterapii se zaměřujeme na děti s poruchami řeči, pozornosti, učení, chování a děti mentálně postižené. Muzikoterapie je jednou z možných cest, jak těmto dětem pomoci, jak přispět k rozvoji oslabených funkcí. Je to obor, který nás učí jak umět děti zaujmout a jak je naučit spolupracovat. Neboť aniž by si dítě uvědomovalo, že se učí, zapojuje ve skutečnosti mnoho svých smyslů, tříbí si paměť, rytmus, jemnou, hrubou motoriku, výslovnost a dostává se duševní rovnováhy. Jedná se o plánované používání hudby k dosažení léčebných cílů s dětmi, které mají zvláštní potřeby vzhledem k sociálním, emocionálním, fyzickým nebo intelektuálním problémům. Muzikoterapie probíhá ve skupinkách do deseti dětí nebo individuálně

Muzikoterapie - fotogalerie

Muzikoterapie tablet-127.jpgtablet-134.jpgtablet-121.jpgtablet-098.jpgtablet-107.jpgtablet-113.jpgtablet-112.jpgtablet-102.jpgtablet-089.jpg
Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: