Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Pořady pro základní školy

Pořad přímo u vás ve škole

"HUDBA KOLEM NÁS" hudebně-výchovný pořad pro ZŠ a MŠ, vhodné doplnění ŠVP o hudební a multikulturní výchovu. Pořad seznamuje děti nejen s hudebními nástroji a rytmy z různých koutů světa.
Hudebně - výchovný pořad jsme úspěšně provedli na mnohých ZŠ,MŠ a DDM po celé ČR.
Cena: 55 Kč/ dítě. Při 2 a více představení v jeden den sleva na 50 Kč / dítě
 
Pořady prováděné v sálech kulturních domů
 
Jak vznikla hudba – muzikohraní - Hudební dílna pro žáky základních škol od 3, do 9. třídy.
Cílem dílny je na praktických ukázkách a aktivním muzicírováním žáků na rytmické nástroje objasnit vznik hudby, její význam, proč se člověk hudbou zabývá a jaké má hudba pozitivní účinky. Zvýšit u žáků zájem o hudbu, hru na hudební nástroje a zpěv.
Účinkuje – Jana Laubová – pedagog, muzikoterapeut.

Proměny Tanga - V této hudební dílně se žáci seznámí s jednotlivými nástroji  –  houslemi, kytarou a akordeonem, bandoneonem, jejich vývojem, stavbou. Pořad zaměřený na tango je určen pro žáky základních škol od 3, do 9. třídy.
Účinkující – Viktor Mazáček (housle, Česká filharmonie), Petr Paulů (kytara, Pražská konzervatoř), Ladislav Horák (akordeon, Pražská konzervatoř), moderátor, vypravěč - Jana Laubová, (vypravěč, modeátor, pedagog HV)

Čtyři klavíristé u jednoho klavíru - The Fortyfingers - Hudební dílna pro žáky základních škol od 3. do 9. Třídy, která probíhá formou živě komentovaného koncertu s interaktivním zapojením posluchačů.
Hlavní náplní programu je humorné podání známých skladeb z klasické hudby. To je ideální příležitost, jak nenásilnou formou přiblížit mladé lidi k tzv. „vážné hudbě“ a také k touze vyzkoušet hru na nějaký hudební nástroj.

Účinkující: Eva Hutyrová – absolventka konzervatoře v Brně a HAMU) Miron Šmidák  - absolvent konzervatoře a HAMU Hana Louženská – absolventka konzervatoře v Č. Budějovicích a HAMU v Praze, Vjačeslav Grochovskij – studoval na Moskevské konzervatoři, později absolvoval konzervatoř a Hamu v Praze.

Jak se dělá písnička - Hudební dílna pro žáky základních škol od 3. do 9. třídy. Cílem dílny je na praktických ukázkách a aktivním zapojením žáků ukázat jak vzniká písnička a co vše je k tomu potřeba, co vše se dá zahrát na kytaru, jak poskládat jednoduše hlasy ve sborech, jak napsat text nebo jednoduchou melodii, vyzkoušet si, jak se pracuje při nahrávání a aranžování písní, jak založit hudební skupinu.
Účinkující: Tomáš Berka a Jiří Šorma

Hudba v pohádce - Václav Trojan - Podstatou koncertu je přiblížit dětem dílo významného autora 20. století Václava Trojana, objasnit význam filmové hudby, ukázat žákům k soudobé, filmové hudbě cestu a naučit je hudbu vnímat.
V prvé části se žáci seznámí s jednotlivými nástroji – houslemi, kytarou a akordeonem, jejich vývojem, stavbou a charakteristikou.
Na krátkých charakteristických skladbách uslyší sólový projev těchto instrumentů, a způsob jakým se jimi vyjadřuje děj (funění draka, zpěv slavíka apod.), seznámí se též s pojmem hudba komorní.
Po této teoretické části následuje provedení skladeb Václava Trojana k loutkovým filmům Jiřího Trnky.

Účinkující – Viktor Mazáček (housle, Česká filharmonie), Petr Paulů (kytara, Pražská konzervatoř), Ladislav Horák (akordeon, Pražská konzervatoř), moderátor, vypravěč - Jana Laubová, (vypravěč, modeátor, pedagog HV)
Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: