Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Projekty 2010 - 2013


V roce 2010 - 2013 se podařilo získat dotace na tyto projekty:
Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže (2010) - Středočeský kraj - Fond kultury
Hudba jako lék (2010, 2011) - Středočeský kraj - Humanitární fond
Slunce umění (2012) - MŠMT - Program podpory práce s dětmi a mládeží

Slunce umění - krajská soutěž dětí a mládeže
V spolupráci s Nadicí Deany a Juraje Jakubiskových probíhala každoročně Krajská soutěž Slunce umění, která byla zaměřena na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a probíhala v oborech hudba a výtvarno. Vítězové soutěže byli vybráni do celostátní soutěže Vítr do plachet pořádané Nadací Deany a Juraje Jakubiskových.


Hudba jako lék
Tento projekt se zaměřoval na Muzikoterapii a její vlivy na děti se specifickými poruchami učení. Tento obor dokáže klienty s těmito poruchami zaujmout a následně ho načit spolupracovat.


Slunce umění
Celoroční projekt, který se zájmovými aktivitami a programy zaměřoval na neorganizovanou mládež. Spolupracovali jsme také se Základní speciální a praktickou školou Mělník a organizací Slunečnice, která pracuje s mentálně či kombinovaně postiženými pacienty.
Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: