Sun of Art o.p.s.
Havlíčkova 305
27601 Mělník
+420 722 955 540
Sdílej!

Správní rada


Ředitelka:
Bc. Jana Laubová


Vystudovala Popularizaci hudební kultury na katedře hudební kultury pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jako doplňující vzdělání vystudovala Muzikoterapii na pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Soukromě vede hudební kroužky a kurzy pro děti i dospělé.

Správčí rada:

Jana Laubová - předsedkyně správčí rady

Vystudovala Střední školu Štětí v oboru obalová technika. Je profesionálním grafikem a designerem  

Mgr. Viktor MazáčekVystudoval pražskou konzervatoř ve třídě prof, Jar. Štětiny a AMU u prof. Ivana Štrause. Od roku 1990 je koncertním mistrem Komorního orchestru Dvořákova kraje,  od roku 1994 je zaměstnán jako profesionální hudebník orchestru České filharmonie. Spolupracuje s mnoha renomovanými ansámbly (Sukův komorní orchestr, Český komorní orchestr, aj) a dalšími soubory ( KONVERGENCE, Hecht Ensemble, aj)

Mgr. Radek ŠlangalVystudoval adragogiku, kterou dále studuje v doktorském studijním cyklu. Pedagogikou a andragogikou se profesionálně zabývá jedenáctým rokem. Velice aktivně spolupracuje s místní kulturní scénou, zejména Novým divadlem Mělník, pro které píše scénáře, hudbu a písňové texty. Věnuje se začímajícím hercům, žpěvákům a recitátorům
Adresa:
SUN OF ART o.p.s.

Havlíčkova 305
Mělník
276 01

IČ: 26642611
Kontakt:
Telefon:

Kancelář:
+420 722 955 540


E-mail:
laubova.j@seznam.cz
Sociální síť:
Sun of Art na Facebooku
Mapa: